Samhandlingsprosjekter

Her finner du innrapporterte samhandlingsprosjekter som tar sikte på å bedre dialogen og samarbeidet mellom sykehus- og fastleger.