Regjeringens ehelse blogg

Post date: 30.aug.2012 07:10:11

I forbindelse med at regjeringen i 2012 skal legge frem stortingsmelding om helse- og omsorgstjenestene i en digital hverdag, inviterte man alle interesserte til å komme med innspill.

Hvis du vil lese disse innspillene klikker du her

(Det er ikke lenger mulig å komme med nye innspill).