PKO rapporten om status for organiseringen 2012

Post date: 17.mar.2013 19:27:32

Harald Hauge og Bente Thorsen har i samarbeid med resten av PKO-rådet utarbeidet en spørreundersøkelse som er sendt ut til praksiskoordinatorene.