Orden i medisinkortet

Om rutiner for å holde orden på medikasjonen. Kom gjerne med aktuelle dokumenter/ prosjekter.

Smågruppeaktiviteter:

"Orden i medisinkortet"

Ruth Midtgarden har laget et opplegg for diskusjon i smågrupper om å ha orden i medisinkortet. (2007) Vi utfordres til å endre vår praksis rundt medikamentlisten.