Готуємо до школи

Шановні колеги дошкільної освіти Миколаївщини!

Рада що саме ви є учасниками нашої команди. На цьому сайті ми разом будемо створювати проект "Підготовка випускників ЗДО до Нової української школи".

Маю надію, що саме наш проект буде дієвим, сучасним, актуальним та корисним для всіх освітян дошкілля України.

На цьому сайті ми будемо разом процювати над проектом протягом трьох місяців: з 1 жовтня 2017 року до 1 червня 2018 року.

1 березня 2018 року представимо цей проект на розсуд освітян-дошкільників Миколаївщини на вебінарі.

Створення цього проекту зумовлено тим, що Міністерство освіти і науки України разом із українською громадськістю спланувало та поступово впроваджує реформу освіти, яка передбачає суттєву зміну структури середньої школи, щоб максимально врахувати фізичні, психологічні, розумові здібності дитини кожної вікової групи.

У зв’язку з цим відбувається перехід від школи, де дають лише інформацію, до школи, де дитина отримує знання, а також уміння їх застосовувати та цінності для оцінки навколишнього світу і дійсності.

Запровадження освітньої реформи розпочалося із фундаментальних змін у початковій школі. Нові державні стандарти для початкової школи, орієнтовані на компетентності, по всій Україні почнуть діяти з 2018 року.

28 вересня 2017 року вступив у дію новий Закон України "Про освіту" у якому дошкільна освіта відповідає нульовому рівню Національної рамки кваліфікацій а початкова освіта - першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

За новим Законом "Про освіту": "Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок".

Фахівці дошкілля мають добре орієнтуватися у освітянських реформах, що стосуются Нової української початкової школи, щоб забезпечити неперервність двох перших освітянських ланок та зробити перехід вихованців закладів дошкільної освіти до шкільного навчання літичним (безболісним).

Які умови слід створити у ЗДО задля цього, ми й будемо досліджувати у ході роботи над цим проектом.


Міленіна Галина Сергіївна, помічник тьютора команди