【6】Dvemātikāpāḷi 戒本與目錄 (DV 1-3)

☸ 佛說正法律――現見緣法,離滅熾燃;不待時節,通達涅槃;即身近觀,緣自覺知。 ❦❧

【6】Dvemātikāpāḷi 戒本與目錄 (DV 1-3) (3)

├─《1》Bhikkhupātimokkha 比丘波羅提木叉 (DV 1)
├─《2》Bhikkhunīpātimokkha 比丘尼波羅提木叉 (DV 2)
└─《3》Uddānapāḷi 聖典目錄 (DV 3)


在線訪客人數