【3】Saṃṃyuttanikāya 相應部經典 (SN 1-56, 2854)

☸ 佛說正法律――現見緣法,離滅熾燃;不待時節,通達涅槃;即身近觀,緣自覺知。 ❦❧

【3】Saṃyuttanikāya 相應部經典 (SN 1-56, 2854) (0)

├─《1》Sagāthāvaggasaṃyuttapāḷi 妙偈篇 (SN 1-11, 1-271)
├─《2》Nidānavaggasaṃyuttapāḷi 因緣篇 (SN 12-21, 1-246)
├─《3》Khandhavaggasaṃyuttapāḷi 蘊篇 (SN 22-34, 1-716)
├─《4》Saḷāyatanavaggasaṃyuttapāḷi 六處篇 (SN 35-44, 1-420)
├─《5》Mahāvaggasaṃyuttapāḷi 大篇 (SN 45-56, 1-1201)

├─《1》Sagāthāvaggasaṃyuttapāḷi 妙偈篇 (SN 1-11, 1-271) (0)

│ ├─1. Devatāsaṃyutta 諸天相應 (SN 1, 1-81)
│ ├─2. Devaputtasaṃyutta 天子相應 (SN 2, 82-111)
│ ├─3. Kosalasaṃyutta 拘薩羅相應 (SN 3, 112-136)
│ ├─4. Mārasaṃyutta 惡魔相應 (SN 4, 137-161)
│ ├─5. Bhikkhunīsaṃyutta 比丘尼相應 (SN 5, 162-171)
│ ├─6. Brahmasaṃyutta 梵天相應 (SN 6, 172-186)
│ ├─7. Brāhmaṇasaṃyutta 婆羅門相應 (SN 7, 187-208)
│ ├─8. Vaṅgīsasaṃyutta 婆耆沙長老相應 (SN 8, 209-220)
│ ├─9. Vanasaṃyutta 森林相應 (SN 9, 221-234)
│ ├─10. Yakkhasaṃyutta 夜叉相應 (SN 10, 235-246)
│ └─11. Sakkasaṃyutta 帝釋相應 (SN 11, 247-271)

├─《2》Nidānavaggasaṃyuttapāḷi 因緣篇 (SN 12-21, 1-246) (0)

│ ├─1. Nidānasaṃyutta 因緣相應 (SN 12, 1-73)
│ ├─2. Abhisamayasaṃyutta 現觀相應 (SN 13, 74-84)
│ ├─3. Dhātusaṃyutta 界相應 (SN 14, 85-123)
│ ├─4. Anamataggasaṃyutta 無始相應 (SN 15, 124-143)
│ ├─5. Kassapasaṃyutta 迦葉相應 (SN 16, 144-156)
│ ├─6. Lābhasakkārasaṃyutta 利得與供養相應 (SN 17, 157-187)
│ ├─7. Rāhulasaṃyutta 羅睺羅相應 (SN 18, 188-201)
│ ├─8. Lakkhaṇasaṃyutta 勒叉那相應 (SN 19, 202-222)
│ ├─9. Opammasaṃyutta 譬喻相應 (SN 20, 223-234)
│ └─10. Bhikkhusaṃyutta 比丘相應 (SN 21, 235-246)

├─《3》Khandhavaggasaṃyuttapāḷi 蘊篇 (SN 22-34, 1-716) (0)

│ ├─1. Khandhasaṃyutta 蘊相應 (SN 22, 1-159)
│ ├─2. Rādhasaṃyutta 羅陀相應 (SN 23, 160-205)
│ ├─3. Diṭṭhisaṃyutta 見相應 (SN 24, 206-301)
│ ├─4. Okkantasaṃyutta 入相應 (SN 25, 302-311)
│ ├─5. Uppādasaṃyutta 生相應 (SN 26, 312-321)
│ ├─6. Kilesasaṃyutta 煩惱相應 (SN 27, 322-331)
│ ├─7. Sāriputtasaṃyutta 舍利弗相應 (SN 28, 332-341)
│ ├─8. Nāgasaṃyutta 龍相應 (SN 29, 342-391)
│ ├─9. Supaṇṇasaṃyutta 金翅鳥相應 (SN 30, 392-437)
│ ├─10. Gandhabbakāyasaṃyutta 乾達婆相應 (SN 31, 438-549)
│ ├─11. Valāhakasaṃyutta 雲相應 (SN 32, 550-606)
│ ├─12. Vacchagottasaṃyutta 婆磋種相應 (SN 33, 607-661)
│ └─13. Jhānasaṃyutta 禪定相應 (SN 34, 662-716)

├─《4》Saḷāyatanavaggasaṃyuttapāḷi 六處篇 (SN 35-44, 1-420) (0)

│ ├─1. Saḷāyatanasaṃyutta 六處相應 (SN 35, 1-248)
│ ├─2. Vedanāsaṃyutta 受相應 (SN 36, 249-279)
│ ├─3. Mātugāmasaṃyutta 女人相應 (SN 37, 280-313)
│ ├─4. Jambukhādakasaṃyutta 閻浮車相應 (SN 38, 314-329)
│ ├─5. Sāmaṇḍakasaṃyutta 沙門出家相應 (SN 39, 330-331)
│ ├─6. Moggallānasaṃyutta 目犍連相應 (SN 40, 332-342)
│ ├─7. Cittasaṃyutta 質多相應 (SN 41, 343-352)
│ ├─8. Gāmaṇisaṃyutta 聚落主相應 (SN 42, 353-365)
│ ├─9. Asaṅkhatasaṃyutta 無為相應 (SN 43, 366-409)
│ └─10. Abyākatasaṃyutta 無記說相應 (SN 44, 410-420)

└─《5》Mahāvaggasaṃyuttapāḷi 大篇 (SN 45-56, 1-1201) (0)

  ├─1. Maggasaṃyutta 道相應 (SN 45, 1-181)
  ├─2. Bojjhaṅgasaṃyutta 覺支相應 (SN 46, 182-366)
  ├─3. Satipaṭṭhānasaṃyutta 念住相應 (SN 47, 367-470)
  ├─4. Indriyasaṃyutta 根相應 (SN 48, 471-650)
  ├─5. Sammappadhānasaṃyutta 正勤相應 (SN 49, 651-704)
  ├─6. Balasaṃyutta 力相應 (SN 50, 705-812)
  ├─7. Iddhipādasaṃyutta 神足相應 (SN 51, 813-898)
  ├─8. Anuruddhasaṃyutta 阿那律相應 (SN 52, 899-922)
  ├─9. Jhānasaṃyutta 靜慮相應 (SN 53, 923-976)
  ├─10. Ānāpānasaṃyutta 入出息相應 (SN 54, 977-996)
  ├─11. Sotāpattisaṃyutta 預流相應 (SN 55, 997-1070)
  └─12. Saccasaṃyutta 諦相應 (SN 56, 1071-1201)


在線訪客人數
子網頁 (56): 查看全部