【1】Dīghanikāya 長部經典 (DN 1-34, 1360)

☸ 佛說正法律――現見緣法,離滅熾燃;不待時節,通達涅槃;即身近觀,緣自覺知。 ❦❧

【1】Dīghanikāya 長部經典 (DN 1-34, 1360) (0)

├─《1》Sīlakkhandhavaggapāḷi 戒蘊品 (DN 1-13, 1-559)
├─《2》Mahāvaggapāḷi 大品 (DN 14-23, 1-441)
├─《3》Pāthikavaggapāḷi 波梨品 (DN 24-34, 1-360)

├─《1》Sīlakkhandhavaggapāḷi 戒蘊品 (DN 1-13, 1-559) (13)

│ ├─1. Brahmajālasutta 梵網經 (DN 1, 1-149)
│ ├─2. Sāmaññaphalasutta 沙門果經 (DN 2, 150-253)
│ ├─3. Ambaṭṭhasutta 阿摩晝經 (DN 3, 254-299)
│ ├─4. Soṇadaṇḍasutta 種德經 (DN 4, 300-322)
│ ├─5. Kūṭadantasutta 究羅檀頭經 (DN 5, 323-358)
│ ├─6. Mahālisutta 摩訶梨經 (DN 6, 359-377)
│ ├─7. Jāliyasutta 闍利經 (DN 7, 378-380)
│ ├─8. Mahāsīhanādasutta 大獅子吼經 (DN 8, 381-405)
│ ├─9. Poṭṭhapādasutta 布吒婆樓經 (DN 9, 406-443)
│ ├─10. Subhasutta 須婆經 (DN 10, 444-480)
│ ├─11. Kevaṭṭasutta 堅固經 (DN 11, 481-500)
│ ├─12. Lohiccasutta 露遮經 (DN 12, 501-517)
│ └─13. Tevijjasutta 三明經 (DN 13, 518-559)

├─《2》Mahāvaggapāḷi 大品 (DN 14-23, 1-441) (10)

│ ├─1. Mahāpadānasutta 大本經 (DN 14, 1-94)
│ ├─2. Mahānidānasutta 大緣經 (DN 15, 95-130)
│ ├─3. Mahāparinibbānasutta 大般涅槃經 (DN 16, 131-240)
│ ├─4. Mahāsudassanasutta 大善見王經 (DN 17, 241-272)
│ ├─5. Janavasabhasutta 闍尼沙經 (DN 18, 273-292)
│ ├─6. Mahāgovindasutta 大典尊經 (DN 19, 293-330)
│ ├─7. Mahāsamayasutta 大會經 (DN 20, 331-343)
│ ├─8. Sakkapañhasutta 帝釋所問經 (DN 21, 344-371)
│ ├─9. Mahāsatipaṭṭhānasutta 大念住經 (DN 22, 372-405)
│ └─10. Pāyāsisutta 弊宿經 (DN 23, 406-441)

└─《3》Pāthikavaggapāḷi 波梨品 (DN 24-34, 1-360) (11)

  ├─1. Pāthikasutta 波梨經 (DN 24, 1-48)
  ├─2. Udumbarikasutta 優曇婆邏獅子吼經 (DN 25, 49-79)
  ├─3. Cakkavattisutta 轉輪聖王獅子吼經 (DN 26, 80-110)
  ├─4. Aggaññasutta 起世因本經 (DN 27, 111-140)
  ├─5. Sampasādanīyasutta 自歡喜經 (DN 28, 141-163)
  ├─6. Pāsādikasutta 清淨經 (DN 29, 164-197)
  ├─7. Lakkhaṇasutta 三十二相經 (DN 30, 198-241)
  ├─8. Siṅgālasutta 教授屍迦羅越經 (DN 31, 242-274)
  ├─9. Āṭānāṭiyasutta 阿吒曩胝經 (DN 32, 275-295)
  ├─10. Saṅgītisutta 合誦經 (DN 33, 296-349)
  └─11. Dasuttarasutta 十上經 (DN 34, 350-360)

在線訪客人數
子網頁 (34): 查看全部