35. Saḷāyatanasaṃyutta 六處相應 (SN 35, 1-248)

☸ 佛說正法律――現見緣法,離滅熾燃;不待時節,通達涅槃;即身近觀,緣自覺知。 ❦❧

1. Saḷāyatanasaṃyutta 六處相應 (SN 35, 1-248) (0)

├─1.1 Aniccavagga 無常品 (SN 35.1-12)
├─1.2 Yamakavagga 雙品 (SN 35.13-22)
├─1.3 Sabbavagga 一切品 (SN 35.23-32)
├─1.4 Jātidhammavagga 生法品 (SN 35.33-42)
├─1.5 Sabbaaniccavagga 無常品 (SN 35.43-52)
├─1.6 Avijjāvagga 無明品 (SN 35.53-62)
├─1.7 Migajālavagga 鹿網品 (SN 35.63-73)
├─1.8 Gilānavagga 病品 (SN 35.74-83)
├─1.9 Channavagga 闡陀品 (SN 35.84-93)
├─1.10 Saḷavagga 棄捨品 (SN 35.94-103)
├─1.11 Yogakkhemivagga 安穩者品 (SN 35.104-113)
├─1.12 Lokakāmaguṇavagga 世間欲類品 (SN 35.114-123)
├─1.13 Gahapativagga 居士品 (SN 35.124-133)
├─1.14 Devadahavagga 提婆陀訶品 (SN 35.134-145)
├─1.15 Navapurāṇavagga 新舊品 (SN 35.146-155)
├─1.16 Nandikkhayavagga 愛盡品 (SN 35.156-167)
├─1.17 Saṭṭhipeyyālavagga 六十乃至廣說品 (SN 35.168-227)
├─1.18 Samuddavagga 海品 (SN 35.228-237)
├─1.19 Āsīvisavagga 毒蛇品 (SN 35.238-248)

├─1.1 Aniccavagga 無常品 (SN 35.1-12) (12)

│ ├─1.1.1 Ajjhattāniccasutta 內六處無常 (SN 35.1)
│ ├─1.1.2 Ajjhattadukkhasutta 內六處是苦 (SN 35.2)
│ ├─1.1.3 Ajjhattānattasutta 內六處無我 (SN 35.3)
│ ├─1.1.4 Bāhirāniccasutta 外六處無常 (SN 35.4)
│ ├─1.1.5 Bāhiradukkhasutta 外六處是苦 (SN 35.5)
│ ├─1.1.6 Bāhirānattasutta 外六處無我 (SN 35.6)
│ ├─1.1.7 Ajjhattāniccātītānāgatasutta 過去未來內六處無常 (SN 35.7)
│ ├─1.1.8 Ajjhattadukkhātītānāgatasutta 過去未來內六處是苦 (SN 35.8)
│ ├─1.1.9 Ajjhattānattātītānāgatasutta 過去未來內六處無我 (SN 35.9)
│ ├─1.1.10 Bāhirāniccātītānāgatasutta 過去未來外六處無常 (SN 35.10)
│ ├─1.1.11 Bāhiradukkhātītānāgatasutta 過去未來外六處是苦 (SN 35.11)
│ └─1.1.12 Bāhirānattātītānāgatasutta 過去未來外六處無我 (SN 35.12)

├─1.2 Yamakavagga 雙品 (SN 35.13-22) (10)

│ ├─1.2.1 Paṭhamapubbesambodhasutta 正覺以前之一 (SN 35.13)
│ ├─1.2.2 Dutiyapubbesambodhasutta 正覺以前之二 (SN 35.14)
│ ├─1.2.3 Paṭhamaassādapariyesanasutta 尋求滋味過患之一 (SN 35.15)
│ ├─1.2.4 Dutiyaassādapariyesanasutta 尋求滋味過患之二 (SN 35.16)
│ ├─1.2.5 Paṭhamanoceassādasutta 若無滋味過患之一 (SN 35.17)
│ ├─1.2.6 Dutiyanoceassādasutta 若無滋味過患之二 (SN 35.18)
│ ├─1.2.7 Paṭhamābhinandasutta 隨喜諸苦之一 (SN 35.19)
│ ├─1.2.8 Dutiyābhinandasutta 隨喜諸苦之二 (SN 35.20)
│ ├─1.2.9 Paṭhamadukkhuppādasutta 生起諸苦之一 (SN 35.21)
│ └─1.2.10 Dutiyadukkhuppādasutta 生起諸苦之二 (SN 35.22)

├─1.3 Sabbavagga 一切品 (SN 35.23-32) (10)

│ ├─1.3.1 Sabbasutta 所謂一切 (SN 35.23)
│ ├─1.3.2 Pahānasutta 捨離一切 (SN 35.24)
│ ├─1.3.3 Abhiññāpariññāpahānasutta 由知曉而捨離 (SN 35.25)
│ ├─1.3.4 Paṭhamaaparijānanasutta 不知曉之一 (SN 35.26)
│ ├─1.3.5 Dutiyaaparijānanasutta 不知曉之二 (SN 35.27)
│ ├─1.3.6 Ādittasutta 六處燃燒 (SN 35.28)
│ ├─1.3.7 Addhabhūtasutta 六處盲闇 (SN 35.29)
│ ├─1.3.8 Samugghātasāruppasutta 正確息滅六想 (SN 35.30)
│ ├─1.3.9 Paṭhamasamugghātasappāyasutta 有效息滅六想之一 (SN 35.31)
│ └─1.3.10 Dutiyasamugghātasappāyasutta 有效息滅六想之二 (SN 35.32)

├─1.4 Jātidhammavagga 生法品 (SN 35.33-42) (1)

│ └─1.4.1--10 Jātidhammādisuttadasaka 六處生法至滅盡等十經 (SN 35.33-42)

├─1.5 Sabbaaniccavagga 無常品 (SN 35.43-52) (2)

│ ├─1.5.1--9 Aniccādisuttanavaka 六處無常至所累等九經 (SN 35.43-51)
│ └─1.5.10 Upassaṭṭhasutta 六處所壓 (SN 35.52)

├─1.6 Avijjāvagga 無明品 (SN 35.53-62) (10)

│ ├─1.6.1 Avijjāpahānasutta 捨離無明 (SN 35.53)
│ ├─1.6.2 Saṃyojanappahānasutta 捨離繫縛 (SN 35.54)
│ ├─1.6.3 Saṃyojanasamugghātasutta 根除繫縛 (SN 35.55)
│ ├─1.6.4 Āsavapahānasutta 捨離諸漏 (SN 35.56)
│ ├─1.6.5 Āsavasamugghātasutta 根除諸漏 (SN 35.57)
│ ├─1.6.6 Anusayapahānasutta 捨離隨眠 (SN 35.58)
│ ├─1.6.7 Anusayasamugghātasutta 根除隨眠 (SN 35.59)
│ ├─1.6.8 Sabbupādānapariññāsutta 遍知一切取著 (SN 35.60)
│ ├─1.6.9 Paṭhamasabbupādānapariyādānasutta 滅盡一切取著之一 (SN 35.61)
│ └─1.6.10 Dutiyasabbupādānapariyādānasutta 滅盡一切取著之二 (SN 35.62)

├─1.7 Migajālavagga 鹿網品 (SN 35.63-73) (11)

│ ├─1.7.1 Paṭhamamigajālasutta 具壽鹿網之一 (SN 35.63)
│ ├─1.7.2 Dutiyamigajālasutta 具壽鹿網之二 (SN 35.64)
│ ├─1.7.3 Paṭhamasamiddhimārapañhāsutta 三彌提問魔羅之一 (SN 35.65)
│ ├─1.7.4 Samiddhisattapañhāsutta 三彌提問有情之二 (SN 35.66)
│ ├─1.7.5 Samiddhidukkhapañhāsutta 三彌提問苦蘊之三 (SN 35.67)
│ ├─1.7.6 Samiddhilokapañhāsutta 三彌提問世間之四 (SN 35.68)
│ ├─1.7.7 Upasenaāsīvisasutta 毒蛇落於優波先那之身 (SN 35.69)
│ ├─1.7.8 Upavāṇasandiṭṭhikasutta 優波摩那問現法經 (SN 35.70)
│ ├─1.7.9 Paṭhamachaphassāyatanasutta 如實知見六觸處之一 (SN 35.71)
│ ├─1.7.10 Dutiyachaphassāyatanasutta 如實知見六觸處之二 (SN 35.72)
│ └─1.7.11 Tatiyachaphassāyatanasutta 如實知見六觸處之三 (SN 35.73)

├─1.8 Gilānavagga 病品 (SN 35.74-83) (10)

│ ├─1.8.1 Paṭhamagilānasutta 為病比丘說法之一 (SN 35.74)
│ ├─1.8.2 Dutiyagilānasutta 為病比丘說法之二 (SN 35.75)
│ ├─1.8.3 Rādhaaniccasutta 具壽羅陀之一 (SN 35.76)
│ ├─1.8.4 Rādhadukkhasutta 具壽羅陀之二 (SN 35.77)
│ ├─1.8.5 Rādhaanattasutta 具壽羅陀之三 (SN 35.78)
│ ├─1.8.6 Paṭhamaavijjāpahānasutta 捨離無明之一 (SN 35.79)
│ ├─1.8.7 Dutiyaavijjāpahānasutta 捨離無明之二 (SN 35.80)
│ ├─1.8.8 Sambahulabhikkhusutta 眾多比丘 (SN 35.81)
│ ├─1.8.9 Lokapañhāsutta 世間何物 (SN 35.82)
│ └─1.8.10 Phaggunapañhāsutta 具壽孟春之問 (SN 35.83)

├─1.9 Channavagga 闡陀品 (SN 35.84-93) (10)

│ ├─1.9.1 Palokadhammasutta 壞敗 (SN 35.84)
│ ├─1.9.2 Suññatalokasutta 空 (SN 35.85)
│ ├─1.9.3 Saṃkhittadhammasutta 簡約 (SN 35.86)
│ ├─1.9.4 Channasutta 闡陀 (SN 35.87)
│ ├─1.9.5 Puṇṇasutta 富樓那 (SN 35.88)
│ ├─1.9.6 Bāhiyasutta 婆醯迦 (SN 35.89)
│ ├─1.9.7 Paṭhamaejāsutta 擾動是箭之一 (SN 35.90)
│ ├─1.9.8 Dutiyaejāsutta 擾動是箭之二 (SN 35.91)
│ ├─1.9.9 Paṭhamadvayasutta 二法之一 (SN 35.92)
│ └─1.9.10 Dutiyadvayasutta 二法之二 (SN 35.93)

├─1.10 Saḷavagga 棄捨品 (SN 35.94-103) (10)

│ ├─1.10.1 Adantaaguttasutta 所攝取 (SN 35.94)
│ ├─1.10.2 Mālukyaputtasutta 所攝取之二 (SN 35.95)
│ ├─1.10.3 Parihānadhammasutta 退 (SN 35.96)
│ ├─1.10.4 Pamādavihārīsutta 放逸住者 (SN 35.97)
│ ├─1.10.5 Saṃvarasutta 攝護 (SN 35.98)
│ ├─1.10.6 Samādhisutta 三昧 (SN 35.99)
│ ├─1.10.7 Paṭisallānasutta 獨想 (SN 35.100)
│ ├─1.10.8 Paṭhamanatumhākasutta 非汝等有之一 (SN 35.101)
│ ├─1.10.9 Dutiyanatumhākasutta 非汝等有之二 (SN 35.102)
│ └─1.10.10 Udakasutta 優陀羅 (SN 35.103)

├─1.11 Yogakkhemivagga 安穩者品 (SN 35.104-113) (10)

│ ├─1.11.1 Yogakkhemisutta 安穩者 (SN 35.104)
│ ├─1.11.2 Upādāyasutta 執取 (SN 35.105)
│ ├─1.11.3 Dukkhasamudayasutta 苦 (SN 35.106)
│ ├─1.11.4 Lokasamudayasutta 世間 (SN 35.107)
│ ├─1.11.5 Seyyohamasmisutta 勝 (SN 35.108)
│ ├─1.11.6 Saṃyojaniyasutta 繫縛 (SN 35.109)
│ ├─1.11.7 Upādāniyasutta 執取 (SN 35.110)
│ ├─1.11.8 Ajjhattikāyatanaparijānanasutta 了知 (SN 35.111)
│ ├─1.11.9 Bāhirāyatanaparijānanasutta 了知之二 (SN 35.112)
│ └─1.11.10 Upassutisutta 比丘侍聞 (SN 35.113)

├─1.12 Lokakāmaguṇavagga 世間欲類品 (SN 35.114-123) (10)

│ ├─1.12.1 Paṭhamamārapāsasutta 魔索之一 (SN 35.114)
│ ├─1.12.2 Dutiyamārapāsasutta 魔索之二 (SN 35.115)
│ ├─1.12.3 Lokantagamanasutta 世間欲類 (SN 35.116)
│ ├─1.12.4 Kāmaguṇasutta 世間欲類之二 (SN 35.117)
│ ├─1.12.5 Sakkapañhasutta 帝釋 (SN 35.118)
│ ├─1.12.6 Pañcasikhasutta 五結乾闥婆子 (SN 35.119)
│ ├─1.12.7 Sāriputtasaddhivihārikasutta 舍利弗 (SN 35.120)
│ ├─1.12.8 Rāhulovādasutta 羅睺羅 (SN 35.121)
│ ├─1.12.9 Saṃyojaniyadhammasutta 繫縛 (SN 35.122)
│ └─1.12.10 Upādāniyadhammasutta 取執 (SN 35.123)

├─1.13 Gahapativagga 居士品 (SN 35.124-133) (10)

│ ├─1.13.1 Vesālīsutta 毘舍離 (SN 35.124)
│ ├─1.13.2 Vajjīsutta 跋耆人 (SN 35.125)
│ ├─1.13.3 Nāḷandasutta 那爛陀 (SN 35.126)
│ ├─1.13.4 Bhāradvājasutta 婆羅陀闍 (SN 35.127)
│ ├─1.13.5 Soṇasutta 須那 (SN 35.128)
│ ├─1.13.6 Ghositasutta 瞿史羅 (SN 35.129)
│ ├─1.13.7 Hāliddikānisutta 訶梨提迦尼 (SN 35.130)
│ ├─1.13.8 Nakulapitusutta 那拘羅父 (SN 35.131)
│ ├─1.13.9 Lohiccasutta 魯醯遮 (SN 35.132)
│ └─1.13.10 Verahaccānisutta 毘紐迦旃延婆羅門尼 (SN 35.133)

├─1.14 Devadahavagga 提婆陀訶品 (SN 35.134-145) (12)

│ ├─1.14.1 Devadahasutta 提婆陀訶 (SN 35.134)
│ ├─1.14.2 Khaṇasutta 剎那 (SN 35.135)
│ ├─1.14.3 Paṭhamarūpārāmasutta 執著 (SN 35.136)
│ ├─1.14.4 Dutiyarūpārāmasutta 執著之二 (SN 35.137)
│ ├─1.14.5 Paṭhamanatumhākasutta 惡意者 (SN 35.138)
│ ├─1.14.6 Dutiyanatumhākasutta 惡意者之二 (SN 35.139)
│ ├─1.14.7 Ajjhattaaniccahetusutta 內因無常 (SN 35.140)
│ ├─1.14.8 Ajjhattadukkhahetusutta 內因是苦 (SN 35.141)
│ ├─1.14.9 Ajjhattānattahetusutta 內因無我 (SN 35.142)
│ ├─1.14.10 Bāhirāniccahetusutta 外因無常 (SN 35.143)
│ ├─1.14.11 Bāhiradukkhahetusutta 外因是苦 (SN 35.144)
│ └─1.14.12 Bāhirānattahetusutta 外因無我 (SN 35.145)

├─1.15 Navapurāṇavagga 新舊品 (SN 35.146-155) (10)

│ ├─1.15.1 Kammanirodhasutta 業 (SN 35.146)
│ ├─1.15.2 Aniccanibbānasappāyasutta 無常有益涅槃 (SN 35.147)
│ ├─1.15.3 Dukkhanibbānasappāyasutta 苦有益涅槃 (SN 35.148)
│ ├─1.15.4 Anattanibbānasappāyasutta 無我有益涅槃 (SN 35.149)
│ ├─1.15.5 Nibbānasappāyapaṭipadāsutta 有益涅槃之道 (SN 35.150)
│ ├─1.15.6 Antevāsikasutta 內住弟子 (SN 35.151)
│ ├─1.15.7 Kimatthiyabrahmacariyasutta 何功德 (SN 35.152)
│ ├─1.15.8 Atthinukhopariyāyasutta 有因由耶 (SN 35.153)
│ ├─1.15.9 Indriyasampannasutta 諸根 (SN 35.154)
│ └─1.15.10 Dhammakathikapucchasutta 說法者 (SN 35.155)

├─1.16 Nandikkhayavagga 愛盡品 (SN 35.156-167) (12)

│ ├─1.16.1 Ajjhattanandikkhayasutta 內六處愛盡 (SN 35.156)
│ ├─1.16.2 Bāhiranandikkhayasutta 外六處愛盡 (SN 35.157)
│ ├─1.16.3 Ajjhattaaniccanandikkhayasutta 內六處無常愛盡 (SN 35.158)
│ ├─1.16.4 Bāhiraaniccanandikkhayasutta 外六處無常愛盡 (SN 35.159)
│ ├─1.16.5 Jīvakambavanasamādhisutta 耆婆菴羅林修定 (SN 35.160)
│ ├─1.16.6 Jīvakambavanapaṭisallānasutta 耆婆菴羅林禪思 (SN 35.161)
│ ├─1.16.7 Koṭṭhikaaniccasutta 拘瑟他迦之無常 (SN 35.162)
│ ├─1.16.8 Koṭṭhikadukkhasutta 拘瑟他迦之苦 (SN 35.163)
│ ├─1.16.9 Koṭṭhikaanattasutta 拘瑟他迦之無我 (SN 35.164)
│ ├─1.16.10 Micchādiṭṭhipahānasutta 邪見 (SN 35.165)
│ ├─1.16.11 Sakkāyadiṭṭhipahānasutta 己身見 (SN 35.166)
│ └─1.16.12 Attānudiṭṭhipahānasutta 我 (SN 35.167)

├─1.17 Saṭṭhipeyyālavagga 六十乃至廣說品 (SN 35.168-227) (30)

│ ├─1.17.1 Ajjhattaaniccachandasutta 內六處欲念無常 (SN 35.168)
│ ├─1.17.2 Ajjhattaaniccarāgasutta 內六處貪染無常 (SN 35.169)
│ ├─1.17.3 Ajjhattaaniccachandarāgasutta 內六處欲念貪染無常 (SN 35.170)
│ ├─1.17.4--6 Dukkhachandādisutta 內六處欲念貪染是苦等經 (SN 35.171-173)
│ ├─1.17.7--9 Anattachandādisutta 內六處欲念貪染無我等經 (SN 35.174-176)
│ ├─1.17.10--12 Bāhirāniccachandādisutta 外六處欲念貪染無常等經 (SN 35.177-179)
│ ├─1.17.13--15 Bāhiradukkhachandādisutta 外六處欲念貪染是苦等經 (SN 35.180-182)
│ ├─1.17.16--18 Bāhirānattachandādisutta 外六處欲念貪染無我等經 (SN 35.183-185)
│ ├─1.17.19 Ajjhattātītāniccasutta 內六處過去無常 (SN 35.186)
│ ├─1.17.20 Ajjhattānāgatāniccasutta 內六處未來無常 (SN 35.187)
│ ├─1.17.21 Ajjhattapaccuppannāniccasutta 內六處現在無常 (SN 35.188)
│ ├─1.17.22--24 Ajjhattātītādidukkhasutta 內六處過去未來現在是苦等經 (SN 35.189-191)
│ ├─1.17.25--27 Ajjhattātītādianattasutta 內六處過去未來現在無我等經 (SN 35.192-194)
│ ├─1.17.28--30 Bāhirātītādianiccasutta 外六處過去未來現在無常等經 (SN 35.195-197)
│ ├─1.17.31--33 Bāhirātītādidukkhasutta 外六處過去未來現在是苦等經 (SN 35.198-200)
│ ├─1.17.34--36 Bāhirātītādianattasutta 外六處過去未來現在無我等經 (SN 35.201-203)
│ ├─1.17.37 Ajjhattātītayadaniccasutta 內六處過去凡無常者 (SN 35.204)
│ ├─1.17.38 Ajjhattānāgatayadaniccasutta 內六處未來凡無常者 (SN 35.205)
│ ├─1.17.39 Ajjhattapaccuppannayadaniccasutta 內六處現在凡無常者 (SN 35.206)
│ ├─1.17.40--42 Ajjhattātītādiyaṃdukkhasutta 內六處過去未來現在凡是苦者等經 (SN 35.207-209)
│ ├─1.17.43--45 Ajjhattātītādiyadanattasutta 內六處過去未來現在凡無我者等經 (SN 35.210-212)
│ ├─1.17.46--48 Bāhirātītādiyadaniccasutta 外六處過去未來現在凡無常者等經 (SN 35.213-215)
│ ├─1.17.49--51 Bāhirātītādiyaṃdukkhasutta 外六處過去未來現在凡是苦者等經 (SN 35.216-218)
│ ├─1.17.52--54 Bāhirātītādiyadanattasutta 外六處過去未來現在凡無我者等經 (SN 35.219-221)
│ ├─1.17.55 Ajjhattāyatanaaniccasutta 內六處無常 (SN 35.222)
│ ├─1.17.56 Ajjhattāyatanadukkhasutta 內六處是苦 (SN 35.223)
│ ├─1.17.57 Ajjhattāyatanaanattasutta 內六處無我 (SN 35.224)
│ ├─1.17.58 Bāhirāyatanaaniccasutta 外六處無常 (SN 35.225)
│ ├─1.17.59 Bāhirāyatanadukkhasutta 外六處是苦 (SN 35.226)
│ └─1.17.60 Bāhirāyatanaanattasutta 外六處無我 (SN 35.227)

├─1.18 Samuddavagga 海品 (SN 35.228-237) (10)

│ ├─1.18.1 Paṭhamasamuddasutta 海之內六處 (SN 35.228)
│ ├─1.18.2 Dutiyasamuddasutta 海之外六處 (SN 35.229)
│ ├─1.18.3 Bāḷisikopamasutta 漁夫 (SN 35.230)
│ ├─1.18.4 Khīrarukkhopamasutta 乳樹 (SN 35.231)
│ ├─1.18.5 Koṭṭhikasutta 拘絺羅 (SN 35.232)
│ ├─1.18.6 Kāmabhūsutta 迦摩浮 (SN 35.233)
│ ├─1.18.7 Udāyīsutta 優陀夷 (SN 35.234)
│ ├─1.18.8 Ādittapariyāyasutta 燃燒 (SN 35.235)
│ ├─1.18.9 Paṭhamahatthapādopamasutta 手足喻之一 (SN 35.236)
│ └─1.18.10 Dutiyahatthapādopamasutta 手足喻之二 (SN 35.237)

└─1.19 Āsīvisavagga 毒蛇品 (SN 35.238-248) (11)

 ├─1.19.1 Āsīvisopamasutta 毒蛇 (SN 35.238)
 ├─1.19.2 Rathopamasutta 喜樂 (SN 35.239)
 ├─1.19.3 Kummopamasutta 龜 (SN 35.240)
 ├─1.19.4 Paṭhamadārukkhandhopamasutta 木塊之一 (SN 35.241)
 ├─1.19.5 Dutiyadārukkhandhopamasutta 木塊之二 (SN 35.242)
 ├─1.19.6 Avassutapariyāyasutta 漏泄 (SN 35.243)
 ├─1.19.7 Dukkhadhammasutta 苦法 (SN 35.244)
 ├─1.19.8 Kiṃsukopamasutta緊叔迦 (SN 35.245)
 ├─1.19.9 Vīṇopamasutta 琵琶 (SN 35.246)
 ├─1.19.10 Chappāṇakopamasutta 六生物 (SN 35.247)
 └─1.19.11 Yavakalāpisutta 麥把 (SN 35.248)


【巴利聖典】原文與中譯《聖典分卷》221,校對稿請寄: “palitxt@gmail.com” ( Welcome proofreading. ✍ )

在線訪客人數