Home

Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων, Ενεργός Πολίτης, Ισονομία, Ισηγορία, Ισοπολιτεία, Δικαιοσύνη, Παιδεία, Υπερβατικότητα, Οικολογία, Πολιτισμός…, τό Κόμμα τών ορθώς πληροφορημένων, αφυπνισμένων, ενεργών φιλελλήνων ώστε ν’ αρχίσουμε νά παράγουμε ξανά πολιτισμό…

Οικονομική Κρίση, Ανάλυση :  https://sites.google.com/site/oikonomikekriseade/ 

Πρόσφατα Άρθρα : http://adeprosphataarthra.blogspot.gr/ 

Συμβουλέψου πρώτα τόν φάκελο ‘’Οδηγίες’’ : https://sites.google.com/site/amesidemocratiaellenon/archeiotheke-istologiou/odegies

Σχόλια, προτάσεις, άρθρα σας : αποστολή στήν διεύθυνση  adeepsilon@yahoo.gr 

Κινήματα τής ΑΔΕ

Ασφάλιση Αγανακτισμένων, ΤΑΘΕΑ : http://tathena.blogspot.com/

E-mail πρός τούς Έλληνες Πολιτικούς : http://e-mailthem.blogspot.com/

Τέρμα τό Σέξ, Κίνημα Ελληνίδων : http://sexterma.blogspot.com/

Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων, Ενεργοί Πολίτες : http://www.facebook.com/pages/%CE%86%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%AF-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82/158542340912519?created#!/pages/%CE%86%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%AF-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82/158542340912519?sk=wall 


Επιστολή


            Αύγουστος 25, 2003.

ΑΔΕ : Άμεση Δημοκρατία Ελλήνων γιά τούς Έλληνες/-ίδες, γιά τήν ομογένεια ανά τόν κόσμο καί γιά τούς οιασδήποτε φυλής έχοντες υιοθετήσει τίς Ελληνικές αξίες, ώστε :

1--Ο λαός νά εκλέγει άμεσα τούς «Εκπροσώπους» του, καί αυτοί νά λογοδοτούν άμεσα στούς ψηφοφόρους τους. Ν’ αναβιώσει η Λαϊκή Κυριαρχία στό Δημοκρατικό καθεστώς τής Ισονομίας, Ισηγορίας καί Ισοπολιτείας όπου η πλειοψηφία δέν δύναται νά καταπιέζει τήν μειοψηφία. 

Ο «Ενεργός Πολίτης» νά έχει απόλυτο έλεγχο τής ζωής του καί ο λαός έχοντας αυτογνωσία τών δυνατοτήτων του νά επιτρέπει στούς Αρίστους καί ειδικούς νά παράγουν έργο γιά τό καλό όλων.

2--Νά γίνουν οι Έλληνες η πλειοψηφία καί οι Ρωμιοί είδος πρός εξαφάνιση.

3--Ν’ απαλλαχθούμε από: α)- τήν Βαλκανική μας μιζέρια ώστε ο Ελληνισμός ν’ αρχίσει νά παράγει πολιτισμό άξιον πρός μίμηση καί νά γίνουμε μέτοχοι στόν νέο οικουμενικό κόσμο, ο οποίος αγωνίζεται γιά τήν υιοθέτηση τών ανθρωπιστικών Ελληνικών αξιών (Δημοκρατία, Ειρήνη, Επιστήμη, Υγεία, Ευδαιμονία, … ), β)- τόν τυφλό εθνοκεντρισμό ώστε νά καλλιεργήσουμε τόν χώρο όπου θα μεταφυτεύσουμε τίς υγιείς αξίες καί γνώσεις άλλων εθνών καί φίλων τής φύσεως.

4--Η Θέμις ν’ αποδώσει δικαιοσύνη μέ τής Νέμεσης τήν παραδειγματική τιμωρία τών ληστών τού πλούτου μας, τών εντολοδοτών «Αρχόντων» μας, καί νά επιτευχθεί η επιστροφή τών κλεψιμαίων.

Σέ λιγότερο από ένα χρόνο, ο Έλληνας νά έχει σπάσει τά δεσμά τής οικονομικής δουλείας του.

Η «ψωροκώσταινα» νά γίνει μία από τίς πρώτες οικονομικές δυνάμεις τής Ευρώπης σέ λιγότερο από 7 έτη.

5--Το Υπουργείο Παιδείας, ελεύθερο από τούς «μάγους» τής Ανατολικο-Βυζαντινής Σχολής, ν’ αγκαλιάσει τά φιλομαθή παιδιά μας καί νά πραγματοποιήσει τό όραμα τού Καποδίστρια καί άλλων φίλων τού ελληνισμού καί οικουμενικού υγιούς ανθρωπίνου πνεύματος.

6--Νά σιωπήσουν τά ΜΜΕ τά οποία λειτουργούν ως όργανα τής «Νέας Τάξης Πραγμάτων» καί τών εγχώριων ανθελληνικών συμφερόντων …

7--Ο «ανθρώπινος πλούτος» τής ομογένειας (Πανεπιστημιακοί, Επιχειρηματίες, Ερευνητές, Συγγραφείς, Βιοπαλαιστές, …) νά έχουν άμεση συμμετοχή στήν διακυβέρνηση καί πορεία τής Ελλάδος καί τών Οργανισμών τού Απόδημου Ελληνισμού. Οι ομογενείς μας νά μπορούν νά εισάγουν στήν Ελλάδα τά θετικά στοιχεία πολιτισμού τής δεύτερης πατρίδος τους.

8--Οι «φίλοι» καί «σύμμαχοι» μας νά μήν μας φέρονται σάν τό παραμελημένο κατοικίδιο τους.

        ….

        ….

   Ποτέ δέν υπήρξε τό πολιτικο-οικονομικό κλίμα τής Ελλάδος μας – καί όχι μόνο – τόσο πρόσφορο γιά τήν εδραίωση τής Άμεσης Δημοκρατίας. Σάς παρακαλούμε θερμώς, μελετήστε τό εγχειρίδιο τής ΑΔΕ, στείλτε μας τά σχόλια καί προτάσεις σας, καί ελπίζουμε νά γίνεται ένας ενεργός πολίτης γιά τήν αναγέννηση τού Έλληνος ανθρώπου δημιουργώντας τήν «Βάση» σας ή όπως αλλιώς μπορείτε νά συνεισφέρετε.

                                                                           Μετά τιμής,

                                                                    Σ.Ε.Κουλουμπέρης,

                                                         ΑΔΕ : 27440-26458 // 694-1569303 

                                                                   adeepsilon@yahoo.gr