Acompanyar

al piano

Variacions d'un sol acord

Harmonitzant amb la 7ª de l'acord, sense la 5ª (Black Orpheus)

Enllaçant acords de 7ª (Autum Leaves)

Obrint les tríades (Cinema Paradiso)

Típus d'acords tríades (Bewitched)

Patrons d'acompanyament en vídeo

Patrons escrits a nivell elemental

Trobat a: Trobat a http://www.iem2.com/vademecum-gratis/. Enclave Creativa ha publicado en PDF un diccionario musical, de los autores Daniel Roca y Emilio Molina, bajo el título de Vademécum musical del IEM. Bajarlo gratuitamente: DOWNLOAD . Pàgina 60-61

Nivell mitjà

Acompanyament al piano amb acords bàsics en do major:

  • Do / Fa (2) I-IV 6/4 C-F/C
  • Do / Sol (1) I-V 6
  • Afegir el baix amb la mà esquerra
  • I-IV-I-V // Do-Fa-Do-Sol // C-F-C-G
  • I-IV-V-I // Do-Fa-Sol-Do // C-F-G-C
  • Do-Lam-Fa-Sol // I-Vi-IV-V // C-Am-F-G
  • I-IV-II-V // Do-Fa-Rem/Fa // C-F-Rem-Sol
  • I-IV-II-V-III-Vi-IV-V // Do-Fa-rem-Sol-Lam-Fa-Sol // C-F-Dm-G-Am-G en Do major / Sol major / Fa Major / Re major