Decàleg per tenir cura de la veu

  1. Evitar el soroll ambient
  2. No parlar per damunt de les nostres possibilitats (en general, es pot parlar 4 hores i es pot cantar 2 hores diàries)
  3. Utilitzar bé els recursos vocals (No parlar esgotant tot l'aire dels pulmons. Quan es noten les venes del coll al parlar significa que es crida o que s’esgota l’aire; això significa que es produeix una tensió muscular transmissible a les cordes vocals, que pateixen amb facilitat)
  4. No fumar
  5. Mantenir una bona hidratació. (Les cordes vocals necessiten estar ben lubricades amb una capa prima de moc per poder vibrar eficientment. Les begudes alcohòliques i amb cafeïna extreuen aigua del cos i disminueixen la lubricació necessària per a les cordes vocals. La millor lubricació pot aconseguir-se prenent aigua suficient; cal beure almenys 1,5 litres diaris)
  6. Dormir prou i evitar els crits i les tensions psicològiques. (La veu es molt sensible a la falta de son; dormir menys de 6 hores produeix cansament vocal i predisposició a les lesions vocals)
  7. Evitar la raspera i la tos: son accions traumàtiques per ales cordes vocals i s’han d’evitar tant corn es pugui
  8. Parlar poc en cas de laringitis
  9. Bona salut general, exercici i alimentació equilibrada
  10. Anar a l’otorinolaringòleg (Les alteracions de la veu que duren mes de 15 dies solen reflectir una alteració estructural en les cordes vocals que fins i tot pot portar a l’aparició de càncer).

(Ramón Sànchez Ocaña. 24 setembre de 2006. Diari de Girona)