El rap de la castanya

El rap de la castanya és fàcil de ballar

aixeca amunt la cama i posat a girar.

1,2,3...1,2,3... botifarra de pagès

si em menjo una castanya a tu no et queda res.

Les mans a les butxaques i el cap ben endavant

fes quatre tombarelles i pots seguir cantant.

1,2,3...1,2,3...botifarra de pagès

si em menjo una castanya, a tu no et queda res.

Dos passos cap a enrere, tres passos al costat

aturat, poca solta, que el rap ja s’ha acabat.