La Caterineta

Ball rodó, Caterineta, Caterineta.

Ball rodó Caterineta, Caterinó.

S'ha menjat la cansalada

i tots els ous del ponedor,

ajoca't moixó!