App's per aprendre a afinar

Learn to sing

Pentagrom

(App que mostra a temps real la nota que s'està cantant o tocant)

Lloc web: http://www.pentagrom.com/

Pentagrom és una eina que facilita l'aprenentatge i l'ensenyament de la música. Mostra en temps real que nota s'està cantant, tocant i com afinar. La versió gratuïta només deixa cantar en Do major i clau de sol.

Vanido

iOS. Defineix el rang vocal, pots establir lliçons diàries. Molts exercicis s'han d'anar assolint per poder passar als següents.