El rogle

  • 1. Rotllana. Un al mig va rodant mentre la resta pica de mans.
  • 2. Quan arriba la segona part el ballador s'atura davant d'algú i amb el peus fa D E D E i E D E D, surten els dos a ballar,
  • 3. Igual que 1 però en parella....