Acompanyar i transportar amb "harmonigrames"

L'harmonigrama és una paraula inventada que representa una nova manera de visualitzar l'harmonia i l'estructura de les cançons d'una marea esquemàtica i visual. De moment plantegem tres nivells de dificultat a l'hora d'acompanyar o transportar les cançons:

Nivells de dificultat

1. Bàsic

  • Acompanyaments simples, amb només tònica i dominant. Ex. Amanida catalana, Tren d'alta velocitat.
  • Acompanyaments amb els acords bàsics: tonica, subdominant, dominant. Ex. Pujarem dalt dels cims. De dintre d'una poma o els blues simples.
  • Cançons amb només 3 o 4 acords: Vuela palomita, Don't Worry, La gala de Campdevànol, Viu. Oh, companys alcem els vasos !,

2. Ampliat

  • Acompanyaments bàsics ampliats, amb les funcions tonals bàsiques: Ex. Love me tender, Bon dia , Pachelbel, Vaixell de Grècia, Hallelujah, Quan tot s'enlaira, Ower the rainbow, Dansa hebrea, Tzadik Katam, El humahuaqueño, Maig
  • Acompanyaments en tonalitat menor que va la relatiu major: Ex. Greensleeves, la dama d'Aragó, els segadors, Fum, fum, fum, etc.

3. Quatríades

  • Acompanyaments amb acords quatríades i dominants secundàries: Autumn Leaves, Blue Bossa, Misty.

Escales autèntiques i plagals

Cal tenir en compte que les cançons que el seu àmbit va de tònica a tònica s'anomenen escales autèntiques, mentre que les que van de dominant a dominant s'anomemen plagals.

Funcions tonals

  • Tónica: I ( i també el III i el VI), distensió
  • Subdominant: IV (i també el II i el VI)
  • Dominant: V (i també el III i el VII, tots els acords que tenen sensible ), tensió

Ex. nivell 1: Amanida catalana. Tònica i dominant

El gegant del pi, Plou i fa sol, Sol solet, Baixant de la font del gat, Quinze són quinze, etc.

Ex. nivell 1: L'hereu Riera. Acords bàsics

Nivell 1. Blues. Acords bàsics

Ex. Nivell 2. Love me tender. Funcions tonals bàsiques

Ex. nivell 2: Greensleeves

Ex. nivell 3: Autumn leaves

Transport musical