CALAIX DE MÚSIC 1.0

La versió 1.0 ha estat vigent durant més de 10 anys (iniciada el 2002 com a web col·laboratiu, fins el 2012) , una eternitat a Internet, havent rebut durant aquest període més de 150.000 visites. Enllaç: http://grups.blanquerna.url.edu/musical/