Entrenador musical Theta

"Theta music trainer / Entrenador musical Theta esta destinado a todos aquellos que aman la música, quieren además profundizar y mejorar su nivel mejorando sus habilidades y ampliando sus conocimientos musicales. Este será el cas, tanto instrumentalistas como de cantantes, asi como aquellos a quienes les entusiasma escucharla y desean apreciarla mejor, con más intensidad."Trobat a : http://trainer.thetamusic.com/es

  • Disponible en versió web i en dispositius mòbils
  • Es pot visualitzar en español (no hi ha versió en català)
  • Es pot crear un compte gratuït que permet generar informes del progrés en els diferents jocs i permet visualitzar el nivell. Hi ha l'informe d'entrenament i informe de rendiment.

Serveix per aguditzar la l'oïda musical amb jocs per a l'entrenament de l'oïda i teoria de la música.

Theta Music Trainer conté 43 jocs que abasten totes les principals categories d'entrenament de l'oïda i teoria de la música:

So - Aprendre a escoltar les diferències subtils en la barreja, instrumentació, equalització i efectes

Pitch - Millori l'afinació i la seva capacitat per cantar

Escales - Reconeixement dels graus de l'escala i els tons

Intervals - identificar amb precisió els intervals melòdics i harmònics

Melody - Aprendre a reconèixer els patrons melòdics comuns d'oïda

Acords - Reforçar les habilitats de reconeixement d'acords

Progressions - Aprendre a reconèixer els patrons d'acords comuns d'oïda

Ritme - Aprendre a reconèixer els patrons rítmics comuns d'oïda

Notació - Aprendre els fonaments de lectura musical

L'entrenament de l'oïda i teoria de la música són part essencial de l'educació musical que li permeten tocar o cantar amb més llibertat, i amb més habilitat i confiança.

Per a mestres:

Una de les grans coses sobre els jocs és que proporcionen una retroalimentació immediata en temps real. Els estudiants poden competir individualment o en equip. Es poden fins i tot tenir diferents aules competint entre si.