DIRIGIR

Imatge trobada a: http://chuansong.me/n/479666752560

Consideracions sobre la Direcció Coral. Enric Ribó

El gran mestre Enric Ribó va redactar, a petició de la Federació Catalana d’Entitats Corals, unes breus Consideracions (o reflexions) sobre la direcció coral.

Disponible a: http://www.fcec.cat/noticies/ConsidEnricRibo.pdf

Qui pot dirigir?

La direcció coral i el llenguatge del gest. Poire Vallvé

http://grups.blanquerna.url.edu/m5/Metodologies/orff/direccio.pdf

Es tracta d'un article molt interessant per la claredat en l'exposició de les idees bàsiques en l'art de direcció coral

ÍNDEX

1. La música coral és i es fa en la relació.

1.1. Dirigir és conduir la relació.

1.2. L’obra

1.3. Preparació de l’assaig

1.4. L’assaig

1.5. El concert

2. El gest de direcció

2.1. Principis bàsics del llenguatge del gest de direcció

2.2. El cos

2.3. La posició

2.4. El moviment

2.5. Nivells d’articulació

2.6. La pulsació

2.7. El Gest d’entrada

2.8. La mètrica i el compàs

2.9. El bloqueig

2.10. El calderó

2.11. Independència de les mans

3. El gest i la creació musical

direccio.pdf