Cançó d'anar a nedar

CANÇÓ D'ANAR A NEDAR (música: I. Segarra. Text: F. Bofill, A. Puig, F. Serrat)

Xip xap, tots a l'aigua, tots a l'aigua

xip xap, xip xap tots volem venir a nedar

Xip xap, xip xap ay que em mullo

xip xap, xip xap ay que em mullo tot el cap

Xip xap, xip xap no m'esquitxis, no m'esquitxis

xip xap, xip xap, perquè estic constipat