Tecles blanques

Escala heptàfona de DO M o La m / Modes antics

Toco tecles blanques

Improvisació pentatònica (saltant)

El mode re: re-mi-fa-sol-la-si-do-re

El mode la: la-si-do-re-mi-fa-sol-la

(escala diatònia menor natural de la), amb aquesta base. No importa si coincideix un sol natural al darrer compàs. Sona a música andalusa.