Improvisar al piano

Explica com improvisar l'ús de l'escala de blues. Es pot utilitzar sobre qualsevol cosa, incloent-hi el blues de 12 bar, el funk i el jazz (sempre que la tecla no canvia). Seguiment de la pista utilitzada a la lliçó: https://youtu.be/JGLjRyvFz1Q

Roda en Mi m per a improvisar a sobre