CREAR / IMPROVISAR

La improvisació és la manifestació d'un impuls interior realitzat sense preparació i la creativitat es compondre una obra a partir de la maduresa intel·lectual i artística.

La improvisació musical lliure col·labora en la maduració personal del nen, li infon seguretat i autoestima, educa la seva sensibilitat, ajuda a vèncer la vergonya, l'educa en la naturalitat del comportament humà.

La improvisació és la finalitat de tot procés d'aprenentatge, si no s'és capaç de realitzar una improvisació amb els conceptes treballats a classe, no s'ha assolit l'objectiu desitjat. La improvisació no ha de tancar-se en ella mateixa, ha d'evolucionar cap a una elaboració raonada i pensada, ha d'esdevenir creativitat.

La creativitat musical afirma l'adquisició d'estructures que conformen el llenguatge musical, ajuda a l'elaboració de l'ordre i la lògica mental, reforma els coneixements apresos, desenvolupa la imaginació i l'art de combinar-los.

La improvisació i la creativitat són metodologies actives, que desperten l'interés de l'alumne. Son bona part de motivació, una experiència musical viva que infon seguretat i estimula la sensibilitat. En la creativitat musical es manifesta el temperament, el caràcter i la sensibilitat estètica.

 

Mª. Àngels Gabarró, Ir. Congrés de música a Catalunya. Barcelona 1994

Mètodes per aprendre a improvisar

22 d’ag. 2016, 2:23 publicada per Antoni Miralpeix


Improvisa de verdad


"Improvisa de Verdad es el primer método paso a paso que te enseña a improvisar tu propia música a través de ejercicios progresivos que cualquier persona puede hacer.

El método comienza con ejercicios creativos muy sencillos que puedes empezar a tocar enseguida. A medida que vas avanzando, el método te lleva por un paseo guiado a través de todo el mundo de la armonía moderna. Aprenderás a entender los sonidos de la música que te rodea y a improvisar con confianza sobre standards de jazz, canciones de blues, música pop o cualquier otro estilo que quieras tocar."Metodologia IEM: La improvisación como sistema pedagògico

Lloc web: http://www.iem2.com/


El Instituto de Educación Musical (IEM) es una institución creada y dirigida por Emilio Molina, que se centra en promover y potenciar un sistema pedagógico para el aprendizaje y la enseñanza de la música basado en el desarrollo integral de la creatividad y de la imaginación, y en la improvisación entendida como control del lenguaje musical. Su objetivo más importante es difundir mediante cursos, conciertos, conferencias, coloquios, publicaciones, etc, las teorías y los métodos de trabajo que definen la “Improvisación como Sistema Pedagógico“.

Educació i creativitat

23 de febr. 2016, 6:56 publicada per Antoni Miralpeix Bosch

Vídeo de YouTube

Molt ben explicat, en un minut

1-2 of 2