Don't worry, be happyL'original està en Sib. Utilitza bàsicament l'escal pentatònica. Has vist el vídeos?

Es pot tocar i improvisar en Solb o Fa# amb les tecles negres del piano

A l'escola es pot fer en Do amb instruments Orff traient la nota si per a les improvisacions.

L'acompanyament és molt fàcil de fer amb ukulele i/o Boomwhackers