Harmonia

Llocs web recomanats

Aquestes pàgines poden resoldre la majoria dels dubtes harmònics que us podeu trobar.

TEORIA.COM

Autor: José Rodríguez Albira

Idioma: castellano

HARMONIA DE GRAU MITJÀ.

Curs complet d'harmonia http://www.xtec.cat/escmusicavic/harm1.pdf / Autor: Willem Dragstra.

CURSO DE HARMONIA

Autor: Michel Baron. http://michelbaron.phpnet.us/armonia.htm

EXEMPLES D'ANÀLISI HARMÒNIC

Corals de Bach

371 corals de Bach (per analitzar) https://ia600506.us.archive.org/20/items/371ChoraleHarmonisations/ 371ChoraleHarmonisationspart1-Satb.pdf Alguns dels anteriors corals analitzats per autocorregir-se https://www.dropbox.com/s/ww3fwd9uiyf67w6/Chorales19to43.pdf?dl=0