Jordi Tonietti. El bolet

Una magnífica cançó per a treballar la tardor... i la música !

Localització: Malagarriga, T; Pérez, J.; Ballber, L. i Roca, C. (2011). Tireu confits. Vol. 1. p. 32. Barcelona: Amalgama Edicions

Jordi Tonietti http://www.jorditonietti.com/