3. Ważniejsze przepisy

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna prowadzi działalność kontrolną w PZD według zasad określonych w regulaminie tej komisji. Komisja ocenia pracę zarządu w tym rozliczenia finansowe.

Regulamin Komisji Rozjemczej

Działalność orzekającą, rozjemczą i mediacyjną w PZD prowadzi Komisja Rozjemcza zgodnie z regulaminem postępowania zawierającym szczegółowy tryb rozpoznawania i prowadzenia spraw wymagających interwencji komisji.