Zawiadomienie 2

Post date: 2012-02-25 22:22:03

W trakcie spisu stanu liczników zużycia energii elektrycznej za I półrocze br, w kilku przypadkach stwierdzono stosunkowo niskie wskazania nie pokrywające sie ze stanem faktycznym zużycia.

Szczegółowy przegląd liczników oraz podłączeń w skrzynkach nie wykazał prób kradzieży energii, natomiast ujawnił szereg liczników wadliwie działających, wymagających pilnej wymiany.

W tej sytuacji natychmiast wymieniono 21 wadliwych liczników na nowe wyposażone w tzw. hamulec.

Koszt licznika - 24 zł obciążył użytkowników danych działek. Wymiana odbyła się na koszt ogólnodziałkowy. Zdemontowane liczniki przekazywane są użytkownikom działek na których dokonano wymiany.

Wadliwe liczniki spowodowały, iż ubytki energii elektrycznej będą stosunkowo wyższe niż w minionych okresach i niestety obciążą konto ogólnodziałkowe.\

Brak zgody na wymianę uszkodzonego licznika traktowany będzie jako rezygnacja z posiadania energii elektrycznej na działce.

Zarząd ROD”Zalesie”