II Kongres PZD

II Kongres Polskiego Związku Działkowców

...odbył się 22 września 2011 roku w warszawskiej hali sportowo-widowiskowej TORWAR. Na Kongresie zgromadzono ponad 4000 działkowców reprezentujących poszczególne okręgi PZD w Polsce. Było to największe zgromadzenie przedstawicieli polskich działkowców w dotychczasowej historii związku.Nasz włocławski podokręg reprezentowała grupa 35 osobowa na czele z prezesem Ryszardem Chodynickim. Najwyższe władze państwowe i największe ugrupowania polityczne reprezentowali: Vce Premier Waldemar Pawlak, Marszałek Sejmu Józef Zych, Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Grzegorz Napieralski, przedstawiciele Prezydenta i ministerstwa infrastruktury,Przewodnicząca Związku Kobiet Polskich oraz liczne grono posłów i kandydatów na posłów lewicy i ludowców.

Zaproszono również gości zagranicznych: przedstawiciela Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu oraz delegacje związków działkowców Czech,Słowacji, Niemiec i Anglii.

Cała dyskusja w trakcie trwania Kongresu skupiła się na zaskarżonej ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych do Trybunału Konstytucyjnego, co stawia przyszłość naszych ogrodów pod znakiem zapytania.

W przededniu wyborów parlamentarnych polscy działkowcy upomnieli się o jasne stanowisko i o zawarcie w programach wyborczych jednoznacznych oświadczeń na temat gwarancji praw działkowców, oraz poszanowania samorządności naszej społeczności. Tylko SLD i PSL zadeklarowały poparcie dla ustawy o ROD, dla działkowców i OZD. Pozostałe ugrupowania nie zajęły w tej sprawie tanowiska i dwuznacznie milczą na temat niezmiernie aktualnego problemu.

Wzywając do zajęcia jednoznacznego stanowiska II Kongres PZD oświadczył, że dalsze milczenie będzie dla nas równoznaczne z opowiedzeniem się po stronie przeciwników ustawy o ROD, a co za tym idzie , po stronie zwolenników likwidacji ogrodów działkowych w Polsce.

II Kongres uznał, że polscy działkowcy powinni głosować na kandydatów, którzy ruch ogrodnictwa działkowego traktują poważnie, szanują prawa działkowców zapisane w ustawie o ROD i są gotowi bronić ich w parlamencie.

II Kongres PZD w głosowaniu jawnym przyjął jednogłośnie:

  • Stanowisko w sprawie sytuacji PZD i ruchu ogrodnictwa działkowego wobec wniosku I Prezesa Sądu Najwyższego złożonego do Trybunału Konstytucyjnego.
  • Stanowisko w sprawie znaczenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
  • Stanowisko w sprawie integracji środowiska polskich działkowców i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego.
  • Stanowisko w sprawie przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
  • Stanowisko w sprawie współpracy z Ministerstwem Infrastruktury.
  • Stanowisko w sprawie 30-lecia Polskiego Związku Działkowców.
  • Przesłanie II Kongresu Polskiego Związku Działkowców do narodowych związków działkowców.

Ponadto przyjęto stanowisko oraz wystosowano apel Polskiego Związku Działkowców w sprawie wyborów parlamentarnych.