Statystyki PZD

Statystyki Związkowe

W Polsce zarejestrowanych jest 4926 rodzinnych ogrodów działkowych zajmujących powierzchnię około 44 tysiące hektarów. Na tym terenie zlokalizowanych jest ponad 963 tysięcy działek z których korzysta blisko 1 milion rodzin, Jak wynika z ostatniego badania przeprowadzonego przez KR PZD pt.”Kim są polscy działkowcy 2011 r” działki użytkowane są głównie przez emerytów i rencistów ( 46,9% ), robotników ( 24%), prac.umysłowych (18,4% ) i bezrobotnych ( 5% ).

W Polsce istnieje 26 okręgowych zarządów PZD. W okręgu Toruńsko-Włocławskim obejmującym dawne województwa toruńskie i włocławskie na obszarze blisko 1190 ha istnieje 199 rodzinnych ogrodów działkowych a w nich 25 110 działek.

Rodzinny Ogród Działkowy „Zalesie” we Włocławku należy do średniej wielkości ogrodów .Na powierzchni użytkowej 6,07 ha posiadamy 171 działek o przeciętnej powierzchni 300 - 400 m2.