Ogłoszenie 2

Post date: 2012-02-25 22:20:20

1. Ze względu na bezpieczeństwo naszych działek uprasza się wszystkich działkowców o zabezpieczenie altanek i innych działkowych zabudowań przed nieproszonymi gośćmi (wandale, złodzieje)

2. Użytkownicy działek zlokalizowanych przy ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu winni usunąć z siatki ogrodzenia nadmiernie rozrośnięty dziki bluszcz oraz inne pnące rośliny niszczące ogrodzenie.

Wymiana starej uszkodzonej siatki oraz słupków dokonywana będzie po uprzednim przygotowaniu terenu tj; wycięciu krzaków i innych roślin utrudniających wykonanie prac remontowych ogrodzenia przy danej działce.

3. Użytkownicy działek położonych przy cieku wodnym łączącym jezioro Łuba ze Zgłowiączką zobowiązani są do przeprowadzenia melioracji cieku w rejonie swojej działki. Prace te zaliczone zostają do czynu na rzecz ogrodu.

4.Przypominamy o konieczności usunięcia wszelkich nasadzeń w alejkach na zewnątrz naszych działek. Alejki są drogami dojazdowymi i pożarowymi - stąd dotychczasowe praktyki są niezgodne z regulaminem.