07. Komunikaty Zarządu

Zawiadomienie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zalesie" we Włoclawku zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

które odbędzie się w dniu 25 marca 2017 r (sobota) o godz 10oo

w sali konferencyjnej Ośrodka Finansowo-Księgowego OZ T-W PZD we Włocławku ul. Kilińskiego 9

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 18 - 25 marca 2017 r w godz 1200 - 1300

w pomieszczeniu biurowym ROD Zalesie przy Hydroforni.

Zapraszamy wszystkich członków PZD użytkujących działki w naszym ogrodzie. Prosimy o punktualne przybycie i czynny udział w zebraniu.

Zarząd ROD Zalesie

we Włocławku

Z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Wam, Waszym Rodzinom

i znajomym

aby ten wspaniały czas upływał w rodzinnej atmosferze

i przyniósł wiele radości

a w nadchodzącym Nowym Roku 2017

samych sukcesów i szczęśliwych chwil

Z a r z ą d ROD Zalesie

we Włocławku

Z a w i a d o m i e n i e

25 czerwca 2016 roku odszedł od nas na wieczny odpoczynek

ś.p Janusz Bednarczyk

V-ce Prezes Zarządu ROD Zalesie we Włoclawku

Janusz, mimo długotrwałej, ciężkiej choroby do ostatniej chwili pracował społecznie

na rzecz naszego Ogrodu. Wiadomość o śmierci Janusza wstrząsnęła nami dogłębnie.

Odszedł od nas długoletni działkowiec, społecznik, człowiek niezwykle koleżeński,

uczynny i skromny. Dziękujemy za jego wielki wkład pracy społecznej w działalność

zarządu i komisji rewizyjnej ogrodu.

Rodzinie składamy wyrazy szczególnego współczucia i żalu z powodu tak wielkiej

straty.

Cześć jego pamięci W imieniu działkowców

Zarząd ROD Zalesie we Włocławku

Szanowni Działkowcy

Z okazji zbliżających się

Świąt Wielkanocnych

najserdeczniejsze życzenia:

tęczowych pisanek, na stole pyszności,

mokrego dyngusa i wspaniałych gości

życzy Zarząd ROD Zalesie we Włoclawku

Zapraszamy do czytania komunikatów