4. Inne informacje

Ustawa - Prawo Budowlane

Dokument z 7 lipca 1994 r Prawo budowlane porusza kwestie związane z wydawaniem zezwoleń na budowę, zwalczaniem samowoli budowlanej i nadzorem budowlanym

Ustawa o ochronie przyrody

Przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody mają zastosowanie do rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie regulującym usuwanie drzew i krzewów.