Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2011 rok

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rozjemczej ROD „Zalesie” we Włocławku

w 2011 roku

 

W trakcie 2011 roku Komisja Rozjemcza  działająca w składzie :

                     Przewodniczący                       -  Rafał Rachut

                     Z-ca przewodniczącego        -  Adam Pierzchalski

                     Członek                                        - Marek Jarzębiński

nie miała żadnych zgłoszeń o nieprawidłowościach statutowych oraz odwołań od decyzji i uchwał zarządu ROD związanych z nałożonymi karami porządkowymi,  a także od uchwał pozbawiających członkostwa w PZD oraz prawa użytkowania działki.

Przewodniczący Komisji Rozjemczej uczestniczył we wszystkich posiedzeniach zarządu co pozwoliło na bieżące zaznajamianie się z interesującymi komisję sprawami.

 

Włocławek, dnia  2 kwietnia 2012 r                                     W imieniu Członków Komisji

                                                                                                             Przewodniczący

 

                                                                                                             / Rafał Rachut /