Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2011 rok

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rozjemczej ROD „Zalesie” we Włocławku

w 2011 roku

W trakcie 2011 roku Komisja Rozjemcza działająca w składzie :

Przewodniczący - Rafał Rachut

Z-ca przewodniczącego - Adam Pierzchalski

Członek - Marek Jarzębiński

nie miała żadnych zgłoszeń o nieprawidłowościach statutowych oraz odwołań od decyzji i uchwał zarządu ROD związanych z nałożonymi karami porządkowymi, a także od uchwał pozbawiających członkostwa w PZD oraz prawa użytkowania działki.

Przewodniczący Komisji Rozjemczej uczestniczył we wszystkich posiedzeniach zarządu co pozwoliło na bieżące zaznajamianie się z interesującymi komisję sprawami.

Włocławek, dnia 2 kwietnia 2012 r W imieniu Członków Komisji

Przewodniczący

/ Rafał Rachut /