Tak to leciało 2011

ROK 2011 - „Tak to leciało”

Styczeń

 • 15-30.01 Powódź - rzeka Zgłowiączka wystąpiła z brzegów. Cofająca się woda zalała lub podtopiła 33 działki i rejon parkingu.

Kwiecień

 • Walne Zebranie Działkowców ROD”Zalesie”.
 • Wyróżnienie 12 działkowców brązowymi i srebrnymi odznakami „Zasłużony Działkowiec”.
 • 10.04 - uruchomiono pracę hydroforni.

Maj

 • Zakończenie prac ziemnych przy nowousypanym wale przeciwpowodziowym uniemożliwiającym wdzieranie się wody w rejonie parkingu ogrodu.
 • Służby Rejonu Energetycznego w Toruniu dokonały, po 1,5 rocznej interwencji , wymiany (modernizacji) urządzeń energetycznych transformatora.
 • Usuwanie awarii pompy głębinowej w studni nr 2.

Czerwiec

 • Zaprowadzono Kronikę ROD „Zalesie”.

Sierpień

 • Zjazd Delegatów Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD w Toruniu. Delegatem reprezentującym nasz ogród był prezes Mirosław Piechocki.

Wrzesień

 • Spotkanie Integracyjne - Dożynki 2011 przy udziale około 500 działkowców, ich rodzin i znajomych dwóch ogrodów - „Pigwa” i „Zalesie”. W trakcie dożynek dyplomami oraz nagrodami książkowymi za najlepiej zagospodarowane działki wyróżniono 17 działkowców naszego ogrodu.
 • Okręgowe Dni Działkowców w Toruniu, w trakcie których nasz ogród wyróżniony został pucharem,dyplomem i nagrodą pieniężną za uzyskanie II miejsca w konkursie na najlepiej zagospodarowany ogród w okręgu. Jednocześnie nasz działkowiec - Wiesław Frątczak zdobył I miejsce w konkursie indywidualnym na najładniejszą działkę okręgu.
 • II Zjazd Polskiego Związku Działkowców w Warszawie. ROD”Zalesie” reprezentował prezes M. Piechocki.
 • Ponowna awaria pompy głębinowej w studni nr 2.

Październik

 • W ramach prac społecznych udrożniono 3/5 cieku wodnego płynącego przez ogród.
 • Zakończono akcję kontroli prawidłowości działania przydziałkowych liczników energii elektrycznej. Wymieniono 21 wadliwych liczników.
 • Zakończono plombowanie przydziałkowych skrzynek bezpiecznikowych celem uniemożliwienia ewentualnego niekonrolowanego korzystania(kradzieży) z energii el.
 • Wykonano nowe pokrywy zabezpieczające studzienki sieci wodociągowej.
 • 15.10. - zakończono pracę hydroforni.
 • Utworzono stronę internetową ROD ”Zalesie” Włocławek
 • Zarząd Okręgu Toruńsko-Włoclawskiego PZD powierzył funkcję asystenta chorążego pocztu sztandarowego przedstawicielowi ROD ”Zalesie”. Zadanie to zarząd powierzył kol. Jadwidze Walczak.

Listopad

 • Zakończono I etap wymiany ogrodzenia zewnętrznego ogrodu.
 • Wycięto drzewa zagrażające swoim pochyleniem urządzeniom transformatora i hydroforni.
 • Zakończono akcję obmiaru wszystkich działek ogrodu w celu uaktualnienia wadliwych decyzji przydziału działek.

Grudzień

 • Spotkanie prezesów ROD rejonu włocławskiego. Wśród wyróżnionych medalem 30 lecia PZD znalazł się nasz ogród. Indywidualnie dyplomami Krajowej Rady PZD wyróżniono od nas Leszka Twardowskiego i Mirosława Piechockiego.
 • Powołano Kolegium Prezesów rejonu włoclawskiego funkcję sekretarza powierzono kol. M.Piechockiemu.
 • Podsumowanie działalności Zarządu ROD”Zalesie”. Rozliczenie realizacji Planu Pracy na 2011 r oraz przyjęcie propozycji Planu Pracy na 2012 rok.

Zarząd ROD „Zalesie”