Post bez tytułu

Post date: 2012-05-19 05:08:49

Szanowni Działkowcy

Zarządy ROD"Pigwa" i ROD"Zalesie" przypominają wszystkim swoim użytkownikom działek o ograniczeniu do koniecznego minimum korzystania z pojemników na odpady suche.

Wszelkie zbędne wersalki, krzesła, lodówki, skrzynie, umywalki, sedesy i inne sprzęty o dużych rozmiarach, zwożone na działki, winny być wywożone do pojemników przydomowych na osiedlach.

Typowe odpady działkowe winny być kompostowane, a nadmiar liści i koszonych traw wynoszony w specjalnych brązowych workach SANIKO które można nabyć u gospodarza lub u członków zarządów.

P a m i ę t a j m y - za wywóz odpadów płacimy coraz większe kwoty które obciążają budżet działkowców. Z informacji SANIKO wiadomo, że z dniem 1 czerwca 2012 r. znacznie wzrosną koszty wywozu odpadów suchych, wielkogabarytowych oraz koszt worków brązowych.

Stąd a p e l u j e m y

- ograniczmy gromadzenie na działkach sprzętu i wyposażenia które w krótkim czasie, jako nieprzydatne, wrzucimy do pojemnika z odpadami,

- liście i trawę wynośmy do ogrodzenia przy bramie w y ł ą c z n i e w workach brązowych.

Inne worki nie są przyjmowane do wywiezienia i stanowią problem dla gospodarza.

- interweniujmy na zauważone bałaganiarstwo i lekceważące postępowanie mało inteli-

gentnych działkowców, a w szczególności na ludzi z zewnątrz podrzucających swoje odpady

na nasz teren.

Dbajmy o czystość i estetykę terenu wokół pojemników. USZANUJMY CIĘŻKĄ I NIEWDZIĘCZNĄ PRACĘ GOSPODARZA NASZYCH OGRODÓW.

Zarządy ROD"Pigwa" i ROD"Zalesie"