Struktura organizacyjna

Krajowa Rada PZD

Najwyższym organem PZD jest Krajowy Zjazd Delegatów w którym prawo uczestnictwa mają delegaci wybrani na okręgowych zjazdach delegatów. Między zjazdami sprawy PZD prowadzi i nas reprezentuje na zewnątrz Krajowa Rada.

Na Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 17.12.2011 r, powołano prezesa PZD, którą to funkcję sprawuje od lat mgr inż. Eugeniusz Kondracki. Członkiem Krajowej Rady z naszego okręgu jest prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD w Toruniu - Piotr Gadzikowski oraz prezes ROD”Mostki” we Włocławku - mgr Leszek Konefał.

Okręg

Jednostką terenową PZD jest okręg działający w naszym interesie na obszarze działania ustalonym przez Krajowy Zjazd Delegatów.Na naszym terenie, obejmującym dawne województwa toruńskie i włoclawskie, działa Zarząd Okręgu Toruńsko-Włocławskiego z siedzibą w Toruniu. Prezesem naszego okręgu jest Piotr Gadzikowski z Grudziądza, I v-ce prezesem Leszek Konefał -ROD Mostki. Członkami Prezydium OZ T-W PZD w Toruniu są : Mirosław Piechocki - były prezes ROD"Zalesie"oraz Andrzej Boruszkowski- prezes ROD Jedność Rypin. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej jest członek ROD Łęg we Włocławku kol. Janusz Pączkowski.

Piotr Gadzikowski jest również członkiem Krajowej Rady PZD w Warszawie.

Rodzinny Ogród Działkowy

Podstawową jednostką organizacyjną PZD jest Rodzinny Ogród Działkowy posiadający osobowość prawną. Najważniejszym organem ROD jest Walne Zebranie Członków które wybiera Zarząd Ogrodu

Szczegółowe prawa i obowiązki zarządu ROD i jego Komisji określa Statut PZD.