03. Historia ogrodu

Kartki z historii ogrodu

W 1975 roku, z inicjatywy związków zawodowych, za aprobatą kierownictwa Fabryki Lin i Drutu „Drumet” we Włocławku podjęto starania o utworzenie pracowniczego ogrodu działkowego. Po załatwieniu niezbędnych formalności związanych z pozyskaniem właściwego terenu w Gminie miasta Włocławka, oraz wykupieniem gruntów od prywatnych właścicieli, w 1976 roku przystąpiono do wstępnego uzbrojenia terenu, a następnie losowego przydziały działek pracownikom.

Wykupione tereny usytuowane były na bagienno-piaszczystych gruntach znajdujących się na obrzeżach miasta w dzielnicy Ruda w pobliżu rzeki Zgłowiączki i cieku wodnego odprowadzającego nadmiar wód z jeziora Łuba do Zgłowiączki.

W zależności od ukształtowania terenu wytyczono około 160 działek o pow. 300-600 m2. W latach późniejszych zwiększono ilość działek do stanu obecnego tj. 171 działek. Pierwsi użytkownicy przystąpili do zagospodarowania działek w 1976 r. Dzięki fabryce działki ogrodzone zostały płotem zewnętrznym z metalowej siatki i wyposażone w trzy bramy wjazdowe oraz odrębną furtkę.

W 1982 roku „Drumet” wykonał kompleksową sieć wodociągową zasilaną ze studni głębinowych poprzez zbiorniki ciśnieniowe w budynku hydroforni. Znaczną część prac ziemnych wykonali sami użytkownicy działek w ramach prac społecznych na rzecz ogrodu.

W 1984 roku na terenie ogrodu Zakład Energetyczny zainstalował transformator dzięki czemu w tym samym roku doprowadzono energię elektryczną do każdej działki. Media te udostępniono sąsiadującym ogrodom - „Pigwa” i „Ustronie”

Dzięki dofinansowaniu z zarządu Okręgowego PZD we Włocławku w roku 2004 ówczesny zarząd ogrodu zainstalował lampy oświetleniowe z czujnikami ruchu na wszystkich działkowych alejkach. Niestety, w wyniku przekształceń własnościowych Fabryki Lin i Drutu „Drumet” zlikwidowano archiwum zakładowe, a z nim komplet dokumentacji organizacyjno-technicznej dotyczącej ogrodu. W ciągu 35 lat istnienia ogrodu zmieniała się jego zabudowa, nasadzenia i sposób jego wykorzystania, Znikają skromne drewniane domki, powstają murowane ze smakiem,estetyczne i funkcjonalne altanki. Nasadzenia drzew owocowych ustępują z czasem nasadzeniom iglaków oraz innych drzew i krzewów ozdobnych. Dotychczasowe działki warzywno-kwiatowe przekształcają się w działki rekreacyjne , trawiasto-kwiatowe.

Od 1981 roku ogród nasz należy do Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie - początkowo w Okręgu Włocławskim, a od roku 2002 w Okręgu Toruńsko- Włocławskim Po wejściu w życie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych ogród nasz zarejestrowany został jako Rodzinny Ogród Działkowy „Zalesie” we Włocławku.

W 2016 roku Rodzinny Ogród Działkowy obchodził 40 lecie istnienia. Z tej okazji Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski PZD w Toruniu powierzył m.in. nam organizację Okręgowych Dni Działkowca oraz wręczył okolicznościowy list gratulacyjny i puchar


W oparciu o informacje od działkowców tekst opracował Mirosław Piechocki