Wyróżnienia

ROK 2012

Na podstawie postanowień paragrafu 22 Statutu PZD, za szczególnie aktywną działalność społeczną na rzecz ogrodu oraz za wieloletnie wzorowe utrzymanie działki Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski w Toruniu, na wniosek zarządu ROD"Zalesie" we Włocławku, wyróżnił odznaką ZASŁUŻONY DZIAŁKOWIEC niżej wymienionych działkowców:

odznaką srebrną - Leszka Twardowskiego

odznaką brązową - Adama Pierzchalskiego, Jana Szczupakowskiego, Leona Sobczaka, Grzegorza Markiewicza,

Józefa Witkowskiego, Ludwika Dolatowskiego, Janusza Skwarskiego, Krzysztofa Walczaka,

Władysława Kalińskiego, Rafała Pawłowskiego,Bolesława Leśniewskiego, Jacka Kruszka,

Stefana Gierba oraz Władysława Sawińskiego.

W imieniu wyróżnionych podziękowania złożył Leszek Twardowski.

ROK 2011

Na podstawie Statutu PZD, za szczególnie aktywną działalność społeczną i wzorowe utrzymanie działki zarząd ROD”Zalesie” we Włocławku, uchwałą nr 25/12/2010 wyróżnił odznaką ZASŁUŻONY DZIAŁKOWIEC n/w działkowców:

srebrną - Janusza Bednarczyka brązową - Kazimierza Charzewskiego

- Czesława Maciejewskiego - Roberta Gneznera

- Henryka Miądlickiego - Elżbietę Michalską

- Rafała Rachuta - Zbigniewa Winieckiego

- Czesława Ryńca

- Adama Wierzbickiego

- Andrzeja Zamrzyckiego

Zarząd ROD”Zalesie”, w dowód uznania za zaangażowanie i osiągnięcia podczas kierowania zarządem ROD w okresie kadencji 2006 - 2009, postanowił nadać Kol. Czesławowi Ryńcowi tytuł Honorowego Prezesa ROD”Zalesie” we Włocławku. (uchwała nr 25/12/2010)

Uchwałą nr 42/08/2011 zarząd ROD”Zalesie” we Włocławku postanowił wyróżnić dyplomami i nagrodami książkowymi działkowców dbających w sposób szczególny o estetykę i właściwe zagospodarowanie działek i ich otoczenia. Są to:

Longina Ciesielska Halina Potok Ewa Mrozińska

Alicja Olszewska Anna Majchrzak Kazimierz Charzewski

Paweł Ciechalski Ludwik Dolatowski Stefan Charzewski

Jadwiga Lewandowska Danuta Bilińska Paweł Pokomarys

Wanda Podufalska Grzegorz Markiewicz Stefan Gierba

Urszula Wróblewska Halina Pokraśniewicz

Wyróżnienia wręczone zostały na spotkaniu integracyjnym Dożynki 2011 w dniu 3 września 2011 r.