14. Prawo w PZD

Prawo w PZD

Pełną treść podstawowych, niżej wymienionych aktów prawnych można znaleźć w wydawnictwie

Prawo w PZD lub na stronie internetowej Krajowej Rady PZD

P Z D

Polski Związek Działkowców, zgodnie z nową ustawą, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem ogrodowym reprezentującym interesy swoich członków.

PZD działa na podstawie ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych i uaktualnionego

statutu PZD. Działalność swoją opiera na pracy społecznej swoich członków.

Pełną treść ustawy o ROD i statutu PZD znajdziesz na stronach internetowych Krajowej Rady PZD oraz okręgowego Zarządu Toruńsko- Włocławskiego

1. Statut PZD

2. Regulamin ROD

3. Ważniejsze przepisy

4. Inne informacje