05. Zarząd Ogrodu

Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Zalesie” we Włocławku z dnia 7 marca 2015 r r powołane zostały nowe władze Ogrodu w składzie:

Zarząd ROD „Zalesie”

Prezes - Leszek Twardowski

I v-ce prezes - vacat

Sekretarz - Janusz Wojciechowski

Skarbnik - Jadwiga Walczak

Członek - Adam Wierzbicki

Komisja Rewizyjna

Przewodniczacy - Henryk Miądlicki

Z-ca przewodn. - Barbara Ostrowska

Członek - Rafał Rachut

Obsługa gospodarczo-techniczna i ROD „Zalesie”

Gospodarz I - Kazimierz Jabłoński tel 605 191 723

(utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zielonych itp.)

Gospodarz II - Stanisław Adamczewski tel 693 636 565

(nadzór nad hydrofornią, ujęcia wody,sprawy techniczne)

Administrator strony internetowej - Mirosław Piechocki

Prowadzenie kroniki ogrodu - Mirosław Piechocki

Opieka z ramienia Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD w Toruniu

Janusz Pączkowski - Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OZ T-W PZD w Toruniu