Konkursy 2011

Na sukcesywną poprawę zagospodarowania i estetyki naszego ogrodu niewątpliwie pozytywny wpływ mają konkursy. Fakt rywalizacji między działkowcami i ogrodami przyczynia się do korzystnych zmian w funkcjonowaniu działek i ogrodu oraz umożliwia zaprezentowanie wieloletniego dorobku.

Zarząd ROD”Zalesie” co roku dokonuje oceny stanu estetyki i zagospodarowania działek i ich otoczenia , a także bierze czynny udział w konkursach organizowanych przez Radę Krajową oraz Zarząd Okręgu Toruńsko-Włocławskego PZD. Są to konkursy:

-Wzorowa działka produkcyjno-wypoczynkowa,

-Wzorowa działka rekreacyjno - wypoczynkowa,

- Rodzinny Ogród Działkowy Roku

Regulaminy tych konkursów zamieszczone są na stronie internetowej.

Prezydium KR PZD podjęło uchwałę nr 260/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu „Najciekawsza i najaktywniejsza strona internetowa ROD i OZ”

W 2011 r RODZalesie” zdobył na szczeblu okręgu II miejsce w konkursie ogrodów, natomiast indywidualnie Wiesław Frątczak I miejsce w konkursie „Wzorowa działka rekreacyjno - wypoczynkowa”

W wyniku przeglądów dokonywanych przez Zespół d/s członkowskich działający przy zarządzie ROD za wzorową estetykę i zagospodarowanie działki oraz zaangażowanie społeczne wyróżniono dylomami uznania i nagrodami ksiązkowymi 15 działkowców.