Program i Plany Pracy

Program działania ROD Zalesie we Włocławku na lata 2014 - 2018

W zakresie spraw członkowskich

- Przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego członków PZD naszego ogrodu,

- Kontynuowanie aktualizacji dokumentacji członkowskiej pod kątem zgodności ze Statutem PZD.

-Okresowe przeglądy stanu zagospodarowania i estetyki działek oraz ich otoczenia.

W zakresie spraw szkoleniowo-informacyjnych

- Prowadzenie wstępnych szkoleń nowo przyjetych działkowców pod katem obowiązującego Statutu PZD i Regulaminu ROD.

- Kierowanie nowo przyjętych działkowców na szkolenie specjalistyczne organizowane przez OZ T-W PZD w Toruniu

- Bieżące informowanie działkowców o wewnętrznych sprawach ogrodu, oraz informacjach dotyczących PZD

W zakresie prac remontowych i gospodarczych

- Drobne naprawy i konserwacje bram wjazdowych i furtek wejściowych.

- Wymiana, w miarę potrzeb, uszkodzonych słupków oraz siatki w ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu.

- Przegląd i konserwacja ujęć wodnych wraz z pompami głębinowymi, sieci rurociągów, studzienek oraz instalacji elektrycznej hydroforni.

-Przegląd i ewentualna wymiana zbiorników ciśnieniowych. Montaż nowego zbiornika w hydroforni.

- Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich hydroforni po wymianie zbiornika ciśnieniowego, usuwanie awarii i przecieków połączeń na sieci wodociągowej.

-Wykonanie lub zakup nowych gablot informacyjnych.

-Modernizacja miejsca składowania śmieci - wykonanie zadaszenia.

Konserwacja przydziałkowych skrzynek licznikowych, wymiana wadliwych liczników nie spełniających wymogów legislacyjnych.

- Etapowe utwardzanie wewnętrznych dróg dojazdowych do działek.

- Sukcesywne oczyszczanie i wzmacnianie brzegów cieku wodnego przepływającego przez ogród.

-Bieżące utrzymanie porządku i estetyki terenów w obrębie cieku wodnego,parkingu i terenów zewnętrznych ogrodu.

-Sukcesywne rozszerzanie stanu posiadania ogólnodostępnego, niezbędnego sprzętu ogrodniczego na potrzeby ogrodu i działkowców oraz jego należyta konserwacja.

- Przegląd i konserwacja kosiarek, piły łańcuchowej itp.

W zakresie integracyjno-edukacyjnym

-Nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi Osiedla Południe ( przedszkola, szkoły podstawowe) celem organizowania praktycznych spotkań z przyrodą i potrzebą ochrony środowiska

-organizowanie międzyogrodowych Dni Działkowca.

Organizowanie międzyogrodowych rozgrywek sportowych np piłka siatkowa, szachy itp.

W zakresie bezpieczeństwa w ogrodzie

-Spotkania przedstawicieli zarządu z dzielnicowym funkcjonariuszem Policji oraz Strażą Miejską.

-Pomoc działkowcom w nawiązaniu kontaktu za firmami ubezpieczającymi dobytek.