Post bez tytułu

Post date: 2012-05-17 16:16:43

Szanowni Działkowcy

Zarząd ROD"Zalesie" we Włocławku zwraca się do wszystkich użytkowników działek ogrodów PIGWA,USTRONIE i ZALESIE o pilne zamontowanie na swoich działkach zaworów odcinających wodę na wypadek awarii poza główną instalacją wodociągową ogrodu.

Spowoduje to ograniczenie do minimum konieczność wyłączania urządzeń hydroforni dla usuwania drobnych awarii na terenie poszczególnych działek.

Poważne potraktowanie naszego apelu pozwoli na uniknięcie sytuacji nerwowych i niesłusznych oskarżeń powtarzających się w okresie pozimowego uruchomiania dostaw wody na nasze ogrody.

Dopingowanie działkowców do zrealizowania powyższego powinno być jednym z głównych zadań zarządów ogrodów.