Mandingo

gyo (Mandingo) 'trouble': MUMBO JUMBO.

keno (Mandingo) 'kino': KINO.

-ko (Mandingo), suffix indicating nationality or tribe: MANDINGO.

kolo (Mandingo) 'nut': KOLA.

ma- (Mandingo) 'mother': MANDE.

mâ-mâ (Mandingo) 'grandmother': MUMBO-JUMBO.

mbô (Mandingo) 'to leave': MUMBO JUMBO.

-nde (Mandingo), dim. suffix: MANDE, MANDINGO.