Đỗ Chiêu Đức 3Chúng em , cựu học sinh trường Tân Hưng Cái Răng thực hiện trang mạng mang tên Thầy với niềm  hảnh diện của học trò trường Tân Hưng và những đồng hương chợ Cái Răng . Xin Cám Ơn Thầy !