Masterproef IV

Masterproef IV is een klein werk van 3-4 blz waarin je als student toont dat je kan reflecteren over aspecten van ethisch handelen, kritisch-wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoord handelen, aandacht voor innovatie in de zorg, vanuit het perspectief van persoonlijke professionele ontwikkeling.

Kort gezegd: je kiest een casus of een gebeurtenis die je aangezet heeft tot reflectie (een eye-opener). Zoals hierboven beschreven, kan dit over quasi elk aspect gaan. Het biomedische is hier absoluut niet de essentie, het gaat erover wat je aansprak, waarom en wat je er uit geleerd hebt voor jezelf.

Je krijgt een arts aangewezen waarmee je dit werk moet bespreken. Dit is niet echt een promotor of een begeleider, eerder iemand waarmee je (nogmaals) reflecteert over je reflectie.

Alle informatie is te vinden in de studiegids: https://studiegids.ugent.be/2017/NL/studiefiches/D002234.pdf

Waarom is het nu nodig om nog een werkje te schrijven?

Je kan geen masterdiploma behalen zonder een masterproef te schrijven in je laatste jaar van je masteropleiding. Gezien de grote masterproef vroeger in de masteropleiding valt, kan deze niet meetellen voor het masterdiploma.