Gezondheid & Maatschappij II

Gezondheid en Maatschappij II

Dit blok omvat volksgezondheid, milieu, arbeidsgeneeskunde, gezondheidseconomie, mensenrechten en de COPC-week.

Dit blok is 5 studiepunten.

De verantwoordelijke lesgever voor dit blok is prof. Lutgart Braeckman.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiches.

Vergeet ook zeker niet de voorbeeld vragen te bekijken op de VGK drive.

Onderdelen

Dit blok bestaat uit lessen van verschillende onderdelen en een project: COPC-week.

Volksgezondheid/Volksgezondheid op wereldschaal

Dit zijn gewone hoorcolleges. Er is een mooie en duidelijke geschreven cursus. Voor bepaalde delen

(milieu, gezondheidsfactoren, ...) zijn er ook extra slides. De meest populaire lessen zijn deze over gezondheidseconomie van Prof. Annemans: interessant en leuke prof.


Milieu

De lessen milieu worden gedoceerd door Prof. S. De Henauw in samenwerking met Prof. D. Wildemeersch. Daarna geeft Vera Dua twee gastcolleges. Hierbij zijn enkel slides voorhanden. Het wordt door de studenten aangeraden om naar de les te komen en te noteren naast de slides.

Arbeidsgeneeskunde

Het partim arbeid wordt gedoceerd door Prof. Lutgard Braeckman. Hierbij is een uitgeschreven cursus die niet volledig overeenkomt met de slides. Het is dus interessant om toch de lessen mee te volgen (de slides komen ook niet allemaal op minerva) omdat er toch enkele delen van de powerpoint worden bevraagd op het examen die niet expleciet in het blokboek staan .

Gezondheidseconomie

Dit vak wordt gegeven door Prof. Annemans. Deze cursus bestaat enkel uit slides (die onderdeel zijn van het blokboek) en er wordt aangeraden naar de lessen te gaan. De lessen worden door bijna alles studenten als interessant en leuk beschouwd omdat de prof goed en enthousiast lesgeeft.

Arts en mensenrechten

Arts en mensenrechten is een klein onderdeel van G&MII. De slides zijn redelijk volledig, maar de lessen zijn wel interessant om mee te volgen. Hier komen veel voorbeeldvragen van terug.

COPC-week

Je wordt in kleine groepjes gedropt in een "sociaal achtergestelde" wijk van Gent of een andere stad/gemeente. Daar moet je patiƫnten en hulpverleners interviewen over de buurt. In groepjes probeer je dan projecten te verzinnen die de buurt en de mensen die er wonen hun gezondheid te verbeteren! Hierbij wordt medewerking en aanwezigheid gequoteerd, net als het gezamelijke groepsverlag die na de COPC-week moet worden ingediend.

Examen

Een eerlijk examen met een deel open en deel MCQ-vragen. Een klein openboekdeel van Prof. Annemans, dus best zijn boekje kopen (dat is wel slim gezien van een econoom!).