MA3

3e master. Het jaar der stage.

3e master. Het jaar der GKE.

3e master. Het jaar waarin het oud curriculum kiest.

3e master. Het jaar waarin het nieuw curriculum kiest, gekozen wordt en afstudeert.

Verloop

Het oud curriculum vertrekt in 3e master op stage, zal een trajectkeuze maken, zich officieel kandidaat stellen en het GKE afleggen.

Het nieuw curriculum werkt dan verder de basisstages af, stelt zich officieel kandidaat, legt het GKE af, doorloopt het coassistentschap en studeert af.

Hier kan je informatie vinden ivm de stages, het opstellen van een portfolio, het GKE en de kandidatuurstelling.

Wat nu?

http://www.ugent.be/ge/nl/documenten-studiekiezer/arts-specialist-in-opleiding.pdf

http://www.msg.ugent.be/